Bujna Warszawa. Stolica ogrodów społecznościowych

Mieszkańcy Warszawy coraz chętniej biorą sprawy miejskiej zieleni w swoje ręce. Samodzielnie lub przy wsparciu instytucji publicznych i organizacji obywatelskich zakładają ogrody społecznościowe – miejsca służące uprawie warzyw i kwiatów, spotkaniom i integracji, wypełnione działaniami edukacyjnymi i wydarzeniami kulturalnymi. Wierzymy, że ogrody współtworzone przez mieszkańców powinny być ważnym elementem miejskiego pejzażu. Program Bujna Warszawa powstał po to, by wspierać inicjatorów i opiekunów ogrodów społecznościowych w ich bezcennej pracy na rzecz bardziej przyjaznej przestrzeni. Dążymy do tego celu poprzez promocję ogrodnictwa społecznościowego, ułatwianie dostępu do kluczowych zasobów, wsparcie ekspertów oraz popularyzację idei i praktyki ogrodnictwa wśród nowych grup mieszkańców. Bujna Warszawa to: