Naprzód działki

 

Ogrody działkowe to niezwykłe miejsca: enklawy przyrody, schronienia przed miejskim zgiełkiem, wreszcie przestrzenie spotkań i twórczej współpracy. Dla tych, którzy mieli okazję dobrze je poznać, ich potencjał jest oczywisty – tych z kolei, którzy przyglądają im się z zewnątrz, intrygują obietnicą nowych doświadczeń.

 

Istnienie ogrodów działkowych wzbogaca przestrzeń miejską w wielu aspektach, może oferować wytchnienie od zgiełku miasta, i stymuluje twórcze myślenie o mieście przyjaznym mieszkańcom.

 

Celem programu Naprzód działki jest nawiązywanie i wspieranie współpracy działkowców, mieszańców, różnych grup interesariuszy w celu udostępniania ogrodów działkowych społecznościom lokalnym. Ważnym aspektem jest propagowanie idei ogrodów tworzonych i zarządzanych przez społeczności.

 

Cele programu są realizowane przez działania animacyjne i promocyjne na styku ogrodnictwa, sztuki, architektury i nauk społecznych (warsztaty, spacery, międzypokoleniowe działania integracyjne, zielone lekcje). Ogrody maję wiele różnych oblicz, coraz więcej jest takich, które są miejscami otwartymi na społeczności lokalne i ich potrzeby, inspirują i służą szerokiej grupie mieszkańców.

 

Zachowanie unikalnego charakteru ogrodów działkowych i jednocześnie udostępnianie ich terenów wspólnych mieszkankom i mieszkańcom Warszawy – ogrody, zachowując swój charakter, mogą stać się przestrzeniami dla wielu różnych aktywności takich jak kino letnie czy rodzinne warsztaty. Moment, w którym stowarzyszenia ogródków działkowych chcą udostępnić część terenu dla wszystkich, zmienia sposób myślenia i korzystania z tego typu przestrzeni. Niezwykle istotna jest również rozmowa, by zbadać potrzeby wszystkich użytkowników oraz przystosować ją w odpowiednią infrastrukturę. Projekt może wpłynąć na rozwój ogrodów społecznościowych, które mają wielu sympatyków.

 

Dialog społeczny – chcemy zainicjować dyskusję na temat wielorakiego spojrzenia na ogrody działowe jako lokalnych terenów zieleni oraz podtrzymania i ożywienia tradycji ogrodnictwa miejskiego, spotkań sąsiedzki, wymiany doświadczeń.

 

Zwiększenie zaangażowania mieszkańców – wspólna praca lokalnych społeczności (działkowców, „trzeciego sektora”, seniorów, dzieci i młodzieży) nie tylko da zastrzyk energii samym ogrodom działkowym, ale także pozwoli budować zaufanie i kapitał społeczny oraz wspierać integrację.

 

Upowszechnienie dobrych praktyk ogrodniczych – jesteśmy przekonani, że aby w pełni wykorzystać społeczny i przyrodniczy potencjał ogrodów działkowych, konieczny jest ich zrównoważony rozwój polegający na dbałości o środowisko naturalne i uwzględniający potrzeby społeczności lokalnych. Istotne jest, by ogrody propagowały różnorodność biologiczną i pełniły funkcje wzorcowych przestrzeni zielonych w mieście.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – tych, którzy znają ogrody działkowe jak własną kieszeń, i tych, którzy dopiero chcieliby je poznać – do wspólnego działania.

 

Można skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy lub mail: sam.rozkwit@gmail.com


Program jest realizowany przez Stowarzyszenie SAM Rozkwit na zlecenie i we współpracy z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy.

 

Stowarzyszenie SAM Rozkwit to grupa pasjonatek i pasjonatów i których połączyło zamiłowanie do ogrodów działkowych. Stowarzyszenie założyli aktywiści, którzy postanowili wykorzystać swoje odmienne, lecz komplementarne kompetencje – w dziedzinie animacji kultury, architektury i projektowania, sztuk wizualnych, socjologii i prawa – by pokazywać społeczny i przyrodniczy potencjał miejskich ogrodów działkowych. Na swoim koncie mamy choćby wystawy, warsztaty dla dzieci i spacery przyrodoznawcze.