Czym jest program Bujna Warszawa

Program Bujna Warszawa powstał po to, by wspierać mieszkanki i mieszkańców

w zakładaniu i rozwijaniu ogrodów społecznościowych.

 

Ostatnia dekada przyniosła rozkwit oddolnych działań na rzecz zieleni miejskiej w Warszawie. Staraniem wielu grup mieszkanek i mieszkańców, instytucji i organizacji, przestrzenie tak różne jak nieużytki, skwery, zaniedbane zieleńce, zakątki parków, zieleń osiedlowa czy działki zaczęły zyskiwać nowy, społeczny wymiar.

W 2017 roku Zarząd Zieleni m.st. Warszawy rozpoczął proces badania potrzeb stołecznych ogrodniczek i ogrodników tworzących ogrody społecznościowe. Celem spotkań było przede wszystkim wspólne wypracowanie rozwiązań służących rozwijaniu ogrodnictwa społecznościowego w Warszawie.

 

Na podstawie wniosków z warsztatów opracowane zostały ramy programu Bujna Warszawa. Zawiązała się też Rada Ogrodów Społecznościowych skupiająca przedstawicieli i przedstawicielki warszawskich ogrodów. Członkowie Rady brali udział w realizacji niektórych części programu, m.in. w ocenie wniosków o wsparcie inicjatyw ogrodniczych. Dzięki partycypacji twórców i opiekunów warszawskich ogrodów społecznościowych Bujna Warszawa zaspokaja potrzeby różnych podmiotów zmieniających krajobraz miasta i angażujących mieszkanki i mieszkańców od samego początku do współtworzenia tej zmiany. Uczestnikami, twórcami i twórczyniami programu są osoby skupione w grupach nieformalnych i działające w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, a także instytucje kultury i Miejsca Aktywności Lokalnej.

 

Program z roku na rok ewoluuje, by oferta wsparcia lepiej odpowiadała potrzebom ogrodników i ogrodniczek Warszawy.

Bujna Warszawa w liczbach od 2017 roku

 

  • Latająca Szkoła Ogrodników Miejskich – 31 warsztatów i konsultacji dla 15 ogrodów
  • Otwarty Skład Materiałów Ogrodniczych – wsparcie rzeczowe dla 10 inicjatyw
  • Rozsadnicy – wsparcie tutorów i ekspertów dla 11 nowych inicjatyw ogrodniczych
  • Kampania promocyjna w środkach komunikacji miejskie – 2 spoty
  • Strona internetowa BujnaWarszawa.pl – 9 artykułów i 4 studia przypadków
  • Webinary – 2 internetowe spotkania z ekspertami
  • Mapa ogrodów społecznościowych – 13 ogrodów w 2017 roku, 26 w 2019 roku
  • Liczba podmiotów które skorzystały ze wsparcia – 28

Czym jest ogród społecznościowy

 

Choć nie istnieje precyzyjna definicja ani jeden model ogrodu społecznościowego, miejsca te wiele łączy. Najważniejszymi ich cechami są otwartość i wspólnotowość. W kształtowaniu przestrzeni, często już na etapie projektowania, zaangażowani są przyszli użytkownicy ogrodu: to oni wyznaczają zarówno reguły wspólnego gospodarzenia jak i określają miejsce grządek, ścieżek, budują domki dla zwierząt małych i dużych, stawiają obiekty małej architektury i ogrodowej infrastruktury, jak altanki, kompostowniki czy zbiorniki na deszczówkę. Udział mieszkańców w tworzeniu ogrodu w ogromnej mierze decyduje o duchu tych miejsc. Ogrodnicy, często sięgając po materiały z drugiej ręki, adaptując znane wzorce wedle potrzeb lokalnego środowiska i własnych upodobań, w pół drogi między pracą a zabawą, współtworzą miejsca o nieformalnym, przyjaznym charakterze. Przyjaznym nie tylko dla człowieka. W wielu ogrodach społecznościowych panują znakomite warunki dla dzikiego życia: ptaków śpiewających, drobnych ssaków, roślin miododajnych, mikroskopijnych mieszkańców gleby. Ogrody społecznościowe są też areną wielu działań nie związanych ściśle z ogrodnictwem; organizowane są tam wydarzenia edukacyjne i kulturalne, rozmaite warsztaty, pikniki, spotkania integracyjne, kameralne koncerty, biesiady.

By dowiedzieć się więcej o życiu ogrodów społecznościowych zajrzyj na fanpage Bujna Warszawa.

By dowiedzieć się więcej o wsparciu jakie daje Bujna Warszawa, odwiedź tę stronę.