Otwarty Skład Materiałów Ogrodniczych

Otwarty Skład Materiałów Ogrodniczych to platforma, poprzez którą społeczne inicjatywy ogrodnicze mogą pozyskiwać i dzielić się zasobami (np. narzędzia, nasiona, materiały budowlane). OSMO nie jest miejscem fizycznym, tylko platformą zbierającą informacje o materiałach i usługach rozproszonych w różnych ogrodach, magazynach, placach budowy, firmach sponsorskich a także innych możliwościach wsparcia rzeczowego ogrodnictwa społecznościowego ze strony Urzędu m. st. Warszawy (np. wsparcie zakupowe, inicjatywa lokalna).

W ramach OSMO funkcjonują:

Wypożyczalnia – materiały i narzędzia udostępniane przez warszawskich ogrodników; znajdujesz w internetowym katalogu, odbierasz w użyczającym ogrodzie

Sponsorzy – materiały i narzędzia od sponsorów; znajdujesz w internetowym katalogu, odbierasz od sponsorów

Drugi obieg / Uwaga! Przyczepka jedzie! – materiały, narzędzia i inne nadwyżki znalezione lub odzyskane po zielonych inwestycjach; znajdziesz na grupie FB

Wsparcie rzeczowe – refundacja zakupów przeznaczonych na rozwój Twojej inicjatywy ogrodniczej, nabory na wnioski ogłaszane na FB i stronie internetowej projektu.

Aktualna lista materiałów i form wsparcia dostępnych w ramach OSMO znajduje się w grupie na Facebooku.